Szkoła Podstawowa Nr 15 w Rzeszowie

 

Szkoła Podstawowa Nr 15 jest szkołą ośmioklasową, wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7. Jest położona na terenie osiedla Budziwój. W roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza do niej 367 uczniów w siedemnastu oddziałach. Umiarkowana liczebność zespołów klasowych umożliwia indywidualizację pracy, zapobiega anonimowości uczniów.

W szkole działa Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Caritas, odbywają się zajęcia pozalekcyjne, nauczyciele ustawicznie wzbogacają ofertę dydaktyczną i wychowawczą, dzięki czemu uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umysłów, talentów i zainteresowań. W pobliżu szkoły znajduje się kompleks Boisk Orlik oraz plac zabaw.

Sale lekcyjne są wyposażone w sprzęt multimedialny i nowoczesne pomoce dydaktyczne służące wzbogaceniu warsztatu pracy dydaktycznej. Biblioteka szkolna zapewnia dostęp do różnorodnych źródeł informacji, oferuje bogaty, stale aktualizowany księgozbiór. Szkolny pedagog organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, prowadzi Szkolny Punkt Mediacji Rówieśniczej oraz Szkolny Klub Wolontariatu. W szkole funkcjonuje świetlica, kuchnia i stołówka.

Szkoła zapewnia ponadto atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych, liczne formy turystyki i rekreacji w gronie rówieśników, możliwość rozwijania talentów w kołach zainteresowań, uczestnictwo w kulturze. Zajęcia te uatrakcyjniają pobyt uczniów w szkole, rozwijają ich zdolności i zainteresowania, dostarczają rozrywki i wiedzy, wspierają osoby potrzebujące dodatkowej pomocy w nauce. Są to m. in.:

- koła przedmiotowe i koła zainteresowań: (matematyczne, historyczne, geograficzne, informatyczne, ekologiczne, języka angielskiego, języka niemieckiego, koło misyjne);

- zajęcia artystyczne (plastyczne, plastyczno-techniczne, muzyczne, teatralne);

- sportowe (piłka koszykowa, piłka siatkowa, szachy, piłka nożna, nauka pływania);

- zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej: dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje społeczne.

Motywujemy uczniów do podejmowania wysiłku, pracy nad sobą i pokonywania trudności, czerpania radości z codziennego obcowania z rówieśnikami.

Strona internetowa szkoły obrazuje wielość i jakość podejmowanych działań. Zapraszamy do zapoznania się z jej zawartością.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!