PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Rozstrzygnięcie złożonych ofert na na dostawę środków czystości do placówki

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

zaprasza do złożenia ofert na dostawę środków czystości do placówki

Treść zapytania

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy 


Rozstrzygnięcie złożonych ofert na

"Sukcesywną dostawę dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie:

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOT.

 "Wyposażenia gabinetu higienistki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rzeszowie, ul. Budziwojska 154”


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

  zaprasza do złożenia ofert na:

"Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie"

 

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie

Sukcesywna dostawa warzyw, owoców, ziemniaków, jaj dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie

Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie

Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie

Sukcesywna dostawa mleka i przetworów mlecznych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie

Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie

Sukcesywna dostawa produktów mrożonych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

 zaprasza do złożenia ofert na:

"Wyposażenie gabinetu higienistki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rzeszowie, ul. Budziwojska 154”

 Treść zapytania

Załącznik nr 1


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

 zaprasza do złożenia ofert na:

Dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

 Treść zapytania

Załącznik nr 1


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

 zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót remontowych

Treść zapytania

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Opis techniczny

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Przedmiar robót

Wzór umowy


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

  zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót remontowych

Treść zapytania

Przedmiar robót

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy


Rozstrzygnięcie złożonych ofert na wykonanie robót remontowych

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

  zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót remontowych

 Treść zapytania

Przedmiar robót

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 R. ZESPOŁU SZKOLNO-PRZDSZKOLNEGO NR 7 W RZESZOWIE


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

 zaprasza do złożenia ofert na dostawę środków czystości do placówki

Treść zapytania

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy


Rozstrzygnięcie przetargu  na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT 


INFORMACJA DOT. OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA "SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNIOŚCIOWYCH DLA STOŁÓWKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 7 W RZESZOWIE"


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

 zaprasza do złożenia ofert na:

"Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie"

Numer ogłoszenia: 341642 - 2016; data zamieszczenia: 14.11.2016

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz OFERTY

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykowacy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik nr 6 – Formularz asortymentowo-cenowy


Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

pdf Zobacz


Rozstrzygnięcie przetargu na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej.

pdf Zobacz

Numer ogłoszenia: 304422 - 2015


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

 zaprasza do złożenia ofert na:

"Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie"

Numer ogłoszenia: 304422 - 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015

 Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz OFERTY

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 Ustawy pzp

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 Ustawy pzp

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Wykaz artykułów spożywczych


ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 INFORMUJE O PONOWNYM WYBORZE NA CZĘŚĆ VII - PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie zawarcia umowy


Rozstrzygnięcie przetargu na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej.

Str 1

Str 2

Str 3

Str 4

Str 5

Str 6

 Numer ogłoszenia: 240035 - 2014


 Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

zaprasza do złożenia ofert na:

"Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej 154"

Numer ogłoszenia: 240035 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz OFERTY

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 Ustawy pzp

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 Ustawy pzp

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Wykaz artykułów spożywczych


Rozstrzygnięcie przetargu  na budowę placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rzeszowie
przy ul. Budziwojskiej 154  w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Numer ogłoszenia: 129929 - 2014


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

zaprasza do złożenia ofert na:

Budowa placu zabaw przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 7 
w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej 154
w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”

 Numer ogłoszenia: 129929 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz OFERTA

Załącznik nr 2 do oferty – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 i art. 44 Ustawy pzp

Załącznik nr 3 do oferty – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy pzp

Załącznik nr 7 do oferty – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 9 do oferty – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 10 do oferty – Oświadczenie o kwalifikacjach

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis techniczny

Rys. 01 – Zagospodarowanie terenu

Rys. 02 – Rzut placu zabaw

Rys. 03 – Schemat projektowanych nawierzchni

Rys. 04 – Zestawienie urządzeń

Rys. 05 – Przekrój przez nawierzchnie

Rys. 06 – Ogrodzenie

Załącznik nr 4 do SIWZ – Przedmiar robót

Załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna


Rozstrzygnięcie przetargu  na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej.

Numer ogłoszenia: 244529 - 2013


Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

zaprasza do złożenia ofert na:

"Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej 154"

Numer ogłoszenia: 244529 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz OFERTA

Załącznik nr 2 – Wykaz artykułów

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 Ustawy pzp

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 Ustawy pzp

Załącznik nr 5 – Oświadczenie osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!