Ogólne warunki ubezpieczenia

Postanowienia dodatkowe i odmienne

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS

Zakres ubezpieczenia EDU PLUS


E-DZIENNIK

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-VII

 

Zapraszamy rodziców uczniów klas I-VII do zapoznania się z poniższą instrukcją logowania do e‑dziennika. W razie problemów prosimy o kontakt z sekretariatem placówki. Odzyskiwanie dostępu do konta rodzica lub ucznia w dzienniku elektronicznym odbywa się poprzez funkcję przywracania dostępu i należy je przeprowadzić zgodnie z instrukcją poniżej. 

 

pdf Dostęp do e-dziennika - instrukcja logowania lub odzyskiwania dostępu


PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 w roku szkolnym 2017/2018

 

 Przewodniczący - Tamara Bińczycka-Olejnik

Zastępca Przewodniczącego - Joanna Gałkowska

Zastępca Przewodniczącego - Lidia Trojanowska

Regulamin Rady Rodziców 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018


Wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 15

w Rzeszowie w roku szkolnym 2017/2018


Informacje dotyczące wyprawki szkolnej lub wyrabiania duplikatów

legitymacji
szkolnej/karty rowerowej dostępne są w zakładce
:

SZKOŁA->Dokumenty szkolne


ZNACZENIE CZYTELNICTWA W ROZWOJU DZIECKA


 ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH UDZIELANIA UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA TERENIE SZKOŁY

  Jeżeli dziecko posiada wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, może uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych w grupie uczniów o podobnych dysfunkcjach.

  • Jeżeli dziecko posiada wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność (ruchową, w tym afazja, sprzężoną, intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, autyzm, w tym zespół Aspergera, słabe widzenie, słabe słyszenie) – szkoła ma obowiązek zorganizować indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

 

pdf Narkotyki - jak chronić dziecko?

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W INTERNECIE

Opinia pedagoga szkolnego dot. spędzania czasu wolnego przez dzieci.

Przykłady Umów z dzieckiem o korzystanie z internetu:

pdf pdf

Program Profilaktyczny Szkoły

"Bezpieczeństwo uczniów w sieci"

Tempo rozwoju nowych technologii jest oszałamiające. Rewolucja, której jesteśmy świadkami i uczestnikami, stwarza zarówno niezliczone możliwości, jak i zagrożenia. Dzieci - z natury ciekawe świata i ufne - są szczególnie narażone na niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem Internetu i telefonów komórkowych.

Pomoc w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, a także wprowadzanie zmian systemowych, które pozwolą skuteczniej chronić najmłodszych użytkowników nowych technologii można uzyskać klikając w poniższe logo:

Rady dla RODZICÓW  dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.

Zapraszamy do kontaktu z pedagogiem szkolnym oraz do odwiedzenia profilu na Facebooku:

facebook logo


Kuratoryjny telefon zaufania działający przy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: 800 177 333 jest bezpłatny i czynny całą dobę.


 

Telefony kontaktowe ZSP nr 7

SEKRETARIAT:
177481600

FAX:
177481601

KSIĘGOWOŚĆ (opłaty za pobyt w przedszkolu):
177481592

INTENDENT (płatność za obiady, odpisy posiłków):
177481593

STOŁÓWKA (odpisy):
177481594

ŚWIETLICA:
177481596

BIBLIOTEKA:
177481597

PEDAGOG:
177481598

POKÓJ NAUCZYCIELSKI:
177481599

PRZEDSZKOLE (BUD. B):
177481602

POKÓJ NAUCZYCIELI W-F (BUD. B):
177481603

 


Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!