BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 7        

W RZESZOWIE

 bip-logo1

 Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie na adres: 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 154. Wzór wniosku znajduje się poniżej. 

 

1. Podstawy prawne regulujące dostęp do informacji publicznej

 

1) art. 61 ustawy z 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.),

2) Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90).

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68).

  

2. Dokumenty, wnioski i informacje dotyczące pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie:

   

-        Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie z dnia  28 kwietnia 2014 roku w sprawie Regulaminu udostępniania informacji publicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 W Rzeszowie

-        Regulamin udostępniania informacji publicznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

-        Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 w Rzeszowie

-      Statut Przedszkola Publicznego nr 27 w Rzeszowie

-        Statut Szkoły Podstawowej nr 15 w Rzeszowie

-        Uchwały dotyczące zmian w statucie SP nr 15

-        Kalendarz Roku Szkolnego

-        Zestaw podręczników szkolnych

-        Zajęcia pozalekcyjne

-        Kontakt

 

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!