Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach  I -III
rzeszowskich szkół podstawowych"

PROJEKT ZAKOŃCZONO

indywidualizacja

Szkoła uczestniczyła w realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zajęcia pozalekcyjne odbywały się w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013. W dniu 30 września 2013 r. zakończyła się realizacja projektu.

Projekt objął  wsparciem 3112 uczniów i uczennic uczęszczających do 24 szkół podstawowych, w tym 57 uczniów i uczennic naszej szkoły.

 

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Analiza ocen opisowych oraz opinii o uczniach przygotowanych przez prowadzących zajęcia oraz wychowawców klas pokazała, że założone cele i wskaźniki zostały osiągnięte.

Projekt zakładał 6 form wsparcia. W Szkole Podstawowej nr 15 wybrano następujące:

  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju  mowy
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych
  • gimnastyka korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.

Dodatkowo baza dydaktyczna szkoły została doposażona w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, niezbędny do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Po zakończeniu projektu pomoce będą nadal używane do różnorodnych zajęć i zabaw z uczniami.

Koordynatorem projektu w naszej szkole była pani mgr Marta Chlebek.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!